Sorularla Asp

Sorularla Asp Nedir ?

Merhaba arkadaşlar,

Bugün ne makale yazayım derken arşivi şöyle bir karıştırıyım dedim.

Bundan 6-7 yıl öncesine ait Asp notlarım. Yeni başlayan arkadaşlar için yararlı olabileceğinin düşünüyorum.

1-
ASP nedir? Nasıl Çalışır?

ASP, kullanıcı ile etkileşimli dinamik sayfalar yapmaya yarayan bir scripting dilidir. Server (sunucu) tabanlı çalışır.

HTML ve JavaScript gibi bazı scripting dilleri kodları ziyaretçinin bilgisayarına gönderir ve kodlar burada derlenir . Bu bağlantı (client) taraflı scriptingin çalışma mantığıdır. ASP gibi sunucu (server) tabanlı scriptingler ise kodlarını serverda yorumlar ve gösterilmek üzere derlenmiş haldeki bilgileri client’e gönderir. ASP nin çalışma mantığı budur. Kodlar serverda derlenir kullanıcının bilgisayarına derlenmiş hali gönderilir.
Sorulara Dön
2-
ASP ne işe yarar? HTML’den farkı nedir?

ASP kullanıcı etkileşimli sayfalar yapmamızı sağlar. Yani sitemizi kullanıcının site üzerindeki işlemlerine otomatik cevap verecek şekilde programlamamızı sağlar. Ayrıca kolay içerik düzenleme, değiştirme ve ekleme işlemlerinde kolaylık sağlar. Bu özelliği ile sitenin güncel ve değişken olmasını sağlayabiliriz

HTML ile faarkı ise HTML client (bağlantı) taraflı çalışır. Yani sayfa ziyaretçinin bilgisayarına gönderilir ve orada derlenir. ASP de ise server (sunucu) taraflı çalışır. Yani sayfa serverda derlenir ziyaretçinin bilgisayarına derlenmiş olarak gönderilir.
3-
ASP’nin Server (Sunucu) tabanlı olmasının bize sağladıkları nelerdir?

ASP kodları serverda derlenir. Ziyaretçiye ise derlenmiş hali gönderilir. Ziyaretçi sayfada sağ tıklayıp açılan menüden Kaynağı Görüntüle komutunu verdiği zaman sayfamızda yazmış olduğumuz ASP kodlarını göremez. ASP ile veri tabanı işlemleri bu sistem sayesinde güvenli çalışır. Kısacası ASPnin server tabanlı olması bize gizlilik ve güvenlik sağlar…
4-
ASP’nin neseneye yönelik programlama olmasının nedenini kısaca anlatınız

ASP içerisinde yapılan işlemlerin hepsi browserın (İnternet Explorer bir browserdır) nesnelerine komut gönderir. ASP ile İnternet Explorerın yapamayacağı bir şeyi yaptıramazsınız. Çünkü ASP browserın nesnelerini kullanarak işlem yapar. Bu da ASP nin nesneye yönelimli programlama olduğunu ifadesidir.
5-
Bağlantı (Client) taraflı ve Server (Sunucu) taraflı scripting kavramlarını kısaca açıklayınız ve farklarını yazınız…

Bağlantı taraflı scriptingler de sayfa komple ziyaretçinin bilgisayarına gönderilir ve orada derlenir.Bağlantı taraflı scriptingler ziyaretçinin bilgisayarında çalışır. Server tabanlı scriptinglerde ise durum farklıdır. Bilgiler serverda derlenir. Derlenmiş hali ziyarteçiye gönderilir. Yani sayfalar serverda çalışır.

Bağlantı taraflı çalışan scriptinglerde kod güvenliği yoktur. Ziyaretçi isterse sayfanın tüm kodlarını görebilir. Ancak server tabanlı scriptinglerde kodları birtek programcı görebilme şansına sahiptir. Bu da tam güvenlik sağlar.

6-
Yazdığımız ASP kodlarını nereye kaydederiz? Neden?

Yadığımız ASP kodlarını C:/inetpub/wwwroot dizinin içerisine kaydederiz. Burası ASP nin test klasörüdür. Dosyaları test etmek üzere Localhosttan çağırdığımızda görüntüleyebilmemiz için dosyalarımızın bu dizin yolunun altında bulunması gerekir.

7-
ASP kodlarımızı kendi bilgisayarımızda nasıl çalıştırırız?

Yazdığımız kodları kaydederken uzantısı kesinlikle asp olmalıdır. Aksi halde kodlarımızı çalıştıramayız. Dosyalarımızı kaydettiğimiz yer de önemlidir. PWS ya da IIS yüklü bir bilgisayarda C:/inetpub/wwwroot diye bir dizin yolu mevcuttur. Test etmek istediğimiz kodlar muhakkak bu dizin içerisinde olmalıdır. İstersek burada klasör oluşturup kodlarımızı bu klasörden test edebiliriz. Örneğin C:/inetpub/wwwroot dizininin altında oluşturduğumuz deneme adlı bir klasörümüz var. Bunun içerisinde de test.asp adlı bir dosyamız var. Bunu test etmek için bir Internet Explorer sayfası açıyoruz. Adres çubuğuna http://Localhost/deneme/test.asp yazarak C:/inetpub/wwwroot/deneme klasörünün içindeki test.asp yi sanki internetteymiş gibi çalıştırabiliriz

8-
Localhost kavramını kısaca açıklayınız…

Localhost internete bağlanmaya gerek olmadan asp dosyalarını internetteymiş gibi test etmeye yarar.

9-
Response nesnesinin herhangi 5 özelliğini yazınız ve istediğiniz 3 tanesini açıklayınız…

Response.Write Bu koddaki write sınıf kütüphanesindeki özelliklerden sadece bir tanesi.

Response.Write (“Yazdırılacak Yazı”) Ekran yazı yazdırmaya yarar.

Response.Redirect “Yönlendirilen dosya ya da URL” Redirect parametresi yönlendiröeyi sağlar. Yönlendirilen dosya ya da URL kısımında istersek browserımıza bir dosyayı çağırabilir ya da yeni bir adrese yönlendirme yapabiliriz.

Response.Redirect “benkimim.asp” ya da Response.Redirect “http://www.webnariza.net” gibi…

Response.Flush Sayfa kodları okurken bu koda rastlarsa sunucuda o ana kadar tutulan tampon hafızadaki ilgileri ekrana gönderir.

Response.Clear Sunucunun o zamana dek tampon hafızada kullanıcıya göndermek üzere tuttuğu bütün bilgileri siler.

Response.End Sayfa kodları okurken bu koda rastlarsa diğer kodları okumaz. Yani bu koddan sonraki kodlar yorumlanmayacak anlamına gelir ve sayfanın okunması biter.

Response.Buffer=true Bu kod sayfamızın en başında yer alır ve anlamı tüm kodları okumayı bitir ve ondan sonra gösterdir.Yani sayfadaki tüm kodlar okunacak ve sayfa daha sonra gösterilecek. ASP 3.0 da Buffer parametresi hiçbir değer belirtilmemişse true değerini alır.

Response.Expires Sunucu sayfaları browsera gönderdiğinde bu sayfalar cache bellek adı verilen geçici bir bellekte tutulr. Bu geçici belleğin amacı internette hızı sağlamaktır. Ancak bazen sayfanın her seferinde yeniden gönderilmesi gerekebilir.Sunucudaki birtakım değişiklikler yada güncellemeler yapılıyor olabilir. Bu gibi durumlarda sayfaların geçici bellekte saklanmasını önlemek gerekir. Bunuda expires özelliği ile yapıyoruz.

Response.ExpiresAbsolute Bazende sayfaların belirli bir tarihe kadar sunucuda saklanmsını isteyebiliriz.Bu durumda da ExpiresAbsolute özelliğini kullanıyoruz.
10-
Response.Buffer ve Response.Clear kodları ne işe yarar. Kullanımları hakkında bilgi veriniz…

Response.Buffer ın true ve flase olma durumları vardır. Varsayılan değeri true durumundadır. Bunun true olması şu anlama gelir. Sayfadaki tüm kodlar serverda derlenir ve ondan sonra ziyaretçiye gönderilir. Eğer false olursa sayfa yüklendikçe ziyaretçiye gönderilir…

Response.clear ise tampon hafıza denen, sayfaların derlenmiş halinin tutulduğu geçici hafızanın temizlenmesini sağlar. Bu kodu gören browser o ana kadar ki tüm tampon hafıza bilgilerini sıfırlar.

11-
Request.Form ve Request.Querystring arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir?

Farkları -Request.Form ile ancak formdan gelen veriler alınabilir. Request.Querystring ile hem formdan gelen veriler alınabilir hem de link ile yollanan veriler alınabilir. – Formdan gelen verilerin Request.Form ile alınabilmesi için method POST olmalıdır. Request.Querystring ile alınabilmesi içinse formun methodu GET olmalıdır. – Form metdu ile alınan veriler güvenlidir fakat Querystring ile alınan bilgiler adres çubuğunda gözüktüğü ve dışarıdan müdahalelere açık olduğu için güvenli olmayabilir.

– Benzerlikleri ise ikisiyle de formdan veri alınabilir. İkisi de veri transfer metodlarıdır…

12-
Yazdığımız ASP kodları, ASP tagları (<% %>) arasında olmazsa ne olur?

Kodlar eğer asp tagları arasına yazılmazsa kodlar çalışmaz. Çünkü asp olarak yorumlanmaz. Sayfayı çalıştırdığımızda kodlar sayfadaki herhangi bir yazıymış gibi görünür…
13-
Linkle bilgi nasıl gönderilir? Gelen bilgi nasıl alınır?

Linkle bilgi gönderebilmek için oluşturulan linkin dosya adı ve uzantısından sonra soru işareti (?) konur ve bir değişken adı yazılır ve eşittir ( = ) konduktan sonra gönderilecek veri yazılır. http://www.xxxxxxx.com/gonder.asp?gelendegiskenadi=gonderilendeğer

Değerin gönderildiği sayfada veriyi almak içinse Request nesnesinin Querystring metodu kullanılır. Kullanılışı şu şekildedir: degiskenadi=Request.Querystring(“gelendegiskenadi”) .
14-
POST ve GET metodlarının farkı nedir?

POST metdouyla gönderilen değerler gönderildikten sonra ziyaretçi tarafından görülemez ve POST metoduyla gönderilen veriler Request.Form metduyla alınır.

GET metdouyla gönderilen değerler ise gönderildikten sonra adres çubuğunda görünürler ve ziyaretçi tarafından müdahale edilebilir durumdadır. Bu nedenle güvenlik problemi yaşanabilir. GET metoduyla gönderilen veriler Request.Querystring metoduyla alınır.

15-
Request.Querystring ile Formdan veri almak mümkün mü? Kısaca açıklayınız…

Request.Querystring metoduyla formdan veri almak mümkündür. Formda gönderim metodu GET olarak değiştirilirse form verileri Querystring ile alınabilecek şekilde gönderilmiş olurlar.

16-
Request.ServerVariables kodu ne işe yarar?

Request.ServerVariables kodunun değişen parametrelerini kullanarak ziyaretçinin hangi sayfadan geldiği, ip nosu, DNS nosu, Sayfayı çağırmak için kullandığı metod, Domain adı, Port numarası, Kullandığı browser, işletim sistemi v.b. gibi bilgileri almak mümkündür.
17-
Session (Oturum) Nesnesi ne işe yarar?

Session nesnesi sayfadan sayfaya veri aktarımını güvenli şekilde yapmamızı sağlar. Ayrıca bütün sayfalarda geçerli olabilecek değişkenleri tanımlamamıza da yardımcı olur…

18-
Session Nasıl oluşturulur? Oluşturulan oturumun bilgileri nasıl elde edilir?

Session(“sessionadı”)=”Veri” kullanımıyla session oluşturulur. Sessionadı kısmına yazacağımız şey sessionumuzun içerdiği bilgileri elde etmek için kullanacağımız addır.

Sessionun içindeki veriyi elde etmek için bir değişkene eşlememiz yeterlidir.
ad = session(“sessionadı”). ad değişkeni sessionun içerdiği bilgilere eşleştirilmiştir.

19-
Session.TimeOut nedir? Nasıl kullanılır?

Session.TimeOut oluşturulan oturumun süresi ile ilgili işlemleri kontrol eden metoddur. Varsayılan değeri 20 dakikadır. Yani kullanıcı oturum oluşturulduktan sonra 20 dakika boyunca site üzerinde hiç bir işlem yapmazsa oturum kapatılacak ve içeriği silinecektir. TimeOut bu duruma müdahale etmemizi sağlar. Session.TimeOut=30 dersek bekleme süresi 30 dakikaya çıkacaktır. Bu süre dakika cinsinden belirlenir ve istediğimiz gibi değiştirme imkanımız vardır.
20-
Server Nesnesi ne işe yarar?

Server nesnesi server üzerinde özellik ve metodlara ulaşmayı sağlar. Örneğin server nesnesi ile server üzerinde yeni bir obje oluşturabiliriz.

21-
Sayfaya yazdırmak istediğimiz bir HTML tagını nasıl yazdırırız? ( İlgili ASP Kod’unu yazın)

<% Response.Write Server.HTMLEncode(” Herhangi bir HTML tagı yazın <br>”) %>

22-
Sayfanın 8 Mayıs 2004 saat 05:30 a tarihine kadar geçici bellekte kalmasını sağlayacak kodu yazın

<% Response.ExpiresAbsolute= #March 05,2006 05:30:00# %>

23-
Linkle veri gönderirken soru işareti (?) nerede ve neden kullanılır?

Linkle veri gönderirken soru işareti (?) verinin gönderileceği adresten sonra yazılır. Soru işareti konmasının sebebi ise bu işaretten sonraki veriler işaretten önceki adrese gönderilecek verinin tanımlanacağını ifade eder.

24-
Kodların çalıştığı dosyanın, bulunduğu klasörün yolunu alan kodu yazınız…

<% Server.MapPath (“\”) %>

25-
Server Nesnesini ScriptTimeOut özelliği ne işe yarar?

Normal bir sayfadaki scriptlerin belirli bir süre içerisinde çalışması beklenir bu süre aksi belirtilmedikçe 90 saniyedir. 90 saniye içinde sayfa derlenmezse server scriptin çalışmasını durdurur. Eğer istersek bu süreyi değiştirebiliriz. Örneğin Server.ScriptTimeOut = 150 dersek scriptin çalışması beklenen süre 150 saniye olur.

26-
POST metodu ile formdan gelen verileri, alan ve sayfaya yazdıran kodları yazınız…(Formdaki metin kutusunun adı k_ad )

<% Response.Write Request.Form(“k_ad”) %>

27-
<u> </u> taglarını sayfaya yazdırınız (Kodları yazın)

<% Response.Write Server.HTMLEncode(” <u> </u> “) %>

28-
C:/inetpub/wwwroot/deneme/ klasöründe çalışan yol.asp’de çalışıp sayfaya C:/inetpub/wwwroot/deneme/test/test.asp değerini yazdıran kodu yazınız

<% Server.MapPath (“test\test.asp”) %>

29-
Server.ScriptTimeOut – Session.TimeOut Bu nesnelerin default değerleri nedir? Default değerleri neyi ifade eder?

Server.ScriptTimeOut un varsayılan değeri saniye cinsindendir ve 90 saniyedir. Bu, sayfadaki scriptlerin normal çalışma süresinin 90 saniye olması gerektiğini ifade eder. Eğer 90 saniye geçilirse scriptlerin çalıştırılması server tarafından sonlandırılacaktır.
Session.TimeOut un varsayılan değeri dakika cinsindendir ve 20 dakikadır. Bu, sayfadaki oturumun hiç bir işlem yapılmazsa 20 dakika sonra kapatılacağını ve içindeki bilgilerin silineceğini ifade eder. Eğer ziyaretçi 20 dakika boyunca hiç bir işlem yapmadıysa oturum kapanır ve bilgiler sıfırlanır.

Hakkında: admin

Ayrıca Kontrol Et

İngiltere Çalışma Vizesi

İngiltere çalışma vizesi , İngiltere’de uzun süre çalışacak insanların alması gereken vize türüdür. İngiltere’de ne kadar …

Bir Yorum

  1. evden eve nakliyat

    güzel anlatım olmuş emeğinize sağlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir