Bina Mantolama Karşılaştırma

Bina Dışlarında ve İçlerinde Mantolamada Karşılaştırma Yapılması XPS EPS İZOBOZZ KEÇE

BİNA DIŞLARINDA MANTOLAMADA KARŞILAŞTIRMA  YAPILMASI
XPS, EPS İLE MANTOLAMA YAPILMASIizoBOZZ İLE MANTOLAMA YAPILMASI
EPS, XPS malzemeleri mantolamada çok parçalı, sert yapılı malzemelerdir.Her parça etrafı (1,00×0,50) yaklaşık 3,0 metre boyunca Isı köprüsü oluşturur. Duvar yüzünde bunlardan yüzlerce-binlercesi olacak,izoBOZZ Tek parçalı, lifli , yanyana geldiğinde lifleri giydirmeli yapıdadır. Birleşim noktaları keskin hat oluşturmaz, ısı köprüsü oluşturmaz. Tüm yüzeyde  ısı köprüsüz gerçek mantolama olacak
EPS,XPS Malzeme  duvar yüzlerine dübellenerek monte ediliyor.Dolayısiyle noktasal yük aktarımı oluyor. Her an bırakma, kopma olabilirizoBOZZ Malzeme duvara yapıştırılarak monte ediliyor. Yükler duvar yüzlerine üniform olarak yayılıyor ve çok noktadan yük aktarımı sağlıyor.
EPS,XPS Malzeme çok parçalı olduğundan köpük kenarlarındaki derz aralarından dış cepheye Isı Köprüsü oluyor, Bu durumdan dolayi, ısı direkt köpük yüzeylerini zorlamadan daha kolay olan derz noktalarından çıkmaya çalışıyor , bu nedenle de tuttuğu ısının  en az % 30-40 ‘ını dışarıya ısı kaçışı oluyor.izoBOZZ Malzeme yekpare olduğundan ve yanyana gelen parçalarda da malzeme lifleri birbirine yedirildiğinden ek yerlerinden dolayi ısı köprüsü oluşmuyor. Isı direkt yalıtım yüzeylerinden çıkmak zorunda bırakılıyor. Bu da gerçek yalıtım anlamına geliyor.
İmalatın Bitim kalınlığı (genelde 5 cm EPS+0,5+0,5)=6,0 cm. veya bazan 7.0 cm. oluyor.izoBOZZile yapılan çift kat mantolama imalat bitim kalınlığı (0,7+0,7+0,3+0,3+0,5)=2,5 cm oluyor. Tek kat için 15 mm.için 2,3 cm oluyor
EPS,XPS malzemelerin dansitesi=16 Kg/m3—30 Kg/m3.tür. Genellikle firma paket ürünlerinde en düşük olan dansite kullanılmaktadır.izoBOZZ malzemesinin dansitesi= 102 -110-70 Kg/m3. tür.
EPS, XPS malzemeleri mantolamada kullanılan kalınlıkları ortalama 40- 50 mm. olmaktadır.izoBOZZ  mevcut kalınlığı 7 mm. 10 mm, 15 mm,20 mm dir.
EPS, XPS malzemelerin Lamda değeri=0,031 Wm/K——-0,040 Wm/K arasındadır.izoBOZZ malzemesinin Lamda değeri= 0,033 -0,035 Wm/K dir.
EPS, XPS malzemeleri  ISI (max:%40-60)- SES(çok az)  yalıtımı sağlar. Depremlere karşı tamamen etkisiz ve dübellerden hemen bırakır durumdadır.izoBOZZ yekpare bir ISI(%80 üzerinde)-SES(%77 üzeri)) ve kaplanan duvarlarda DEPREM süspanse yalıtımı sağlar.Depreme karşı %15-%35 ek direnç sağlamakta, duvar patlamasına son vermektedir.
EPS,XPS malzemeleri  yangına karşı çok zayıf, İtfaiyenin yüzey soğutmalarında o basınca dayanamayıp, tamamen parçalanarak yekepare olarak dökülmektedir.izoBOZZ duvar yüzlerine her noktadan direkt yapışarak uygulandığı için , itfaiyenin müdahalesinde asla etkilenmez, parçalanıp, kendini bırakmaz, suyu alır alttan hemen bırakır. Sonradan da deforme , bozulma olmaz
EPS, XPS malzemeleri 6-7 cm kalınlıkta imalatı devam ettiği için, Pencere merkez dönüşlerinde; teknik olarak problem olmakta ,devam ederse 6-7 cm. kalınlıkta pencere içerisine gireceğinden imalat merkez başlarında mecburen kesilmektedir.Bundan sonrası ya, alın sıvası yapılarak ISI KÖPRÜSÜ bırakılmakta, ya da 1-2 cm kalınlıkta efsafı düşük bir köpük ile kapama yapılmak suretiyle yine ana yalıtım devam ettirilememektedir.izoBOZZ ile yapılan mantolamalarda ise Pencere merkez dönüşlerinden kolayca geçilebilmekte ve pencere kasalarına kadar aynı detayla ,ISI KÖPRÜSÜ oluşturmadan imalat pencere kasa alınlarına kadar yapılabilmektedir.
EPS, XPS malzemeleri ile yapılan mantolamalarda kalınlık 6-7 cm .yi bulduğundan mevcut denizlikler yetmemekte olup, Tüm denizlikler yeniden koyulmalıdır.izoBOZZ ile yapılan mantolamalarda imalatın bitimi 1,5-2,5 cm arasında olduğundan , mevcut denizliklerin çıkma payları genellikle yetmektedir. İlave denizlik masrafına çok gerekmedikçe ihtiyaç duyulmamaktadır.
EPS,XPS mantolamalarda yükün alt profile bastırılması çok önem arzetmektedir, Bu yüzden Alt profil kullanılması zorunludur.izoBOZZ ile yapılan mantolamalarda alt profile gerek yoktur. Yük tüm bina yüzeyine üniform olarak yayılmaktadır. Sonradan Sarkma, kopma vs. sorunu yoktur.
EPS,XPS mantolamalarda; köpük nokta temaslı harçla önce duvara tutturulmakta+ dübeller ile eski  mukavemetsiz sıva yüzeyine dübellenmektedir.%100 Çimento harçlı olması gereken dış sıva maalesef kireç harçlı olmasından  dolayi kısa zamanda, üzerindeki yükü taşıyamamakta , dolayısiyle bağlantı noktalarında yorulma yapmakta ve zamanla bırakmakta, Balonlaşma, ve yırtılmalar meydana gelmektedir.izoBOZZ ile yapılan mantolamalarda; yük tamamen duvar yüzeyine üniform dağıtıldığından, hem alttaki sıva korunmakta,  hem de malzeme uzuun yıllar stabil olarak yüzeyde kalabilmektedir.Sonrasında Dökülme, kopma …vs. söz konusu olmamaktadır.
EPS köpüklerde stabil olmakla birlikte XPS köpüklerde malzeme sonradan çalıştığı (Klora flora gazı çıkışı) için erimekte, pörsüme ve deformasyon nedeniyle hem yalıtım özelliğini kaybetmekte hem de mukavemeti düştüğünden bağlantısı zayıflamaktadır.Tehlike arzetmektedir. direncini kaybetmektedir.izoBOZZ ‘un malzeme ömrü yaklaşık 100 yılın üzerinde olup, kaplanacak inşaat ile eş ömür olmaktadır. Bir kez yapılması halinde stabil çalışacak, malzemenin sonrasında bozulma, deforme, kokma, erime vs. olmamaktadır. Çok uzun yıllar aynı detayla gerçek anlamda yalıtım görevini devam ettirmektedir.
EPS, XPS mantolamada yük (noktasal harç+Köpük+dübel+mantosıva-file)= yaklaşık 5,6 Kg/m2-8,0.Kg/m2. arasında etki etmektedir.izoBOZZ ile mantolamada; (Yapıştırma harcı+izoBOZZ+mantosıva)= 5,4Kg/m2-5,9 Kg/m2 arasında etki etmektedir.
EPS, XPS malzeme 50-70 C dercelere kadar kullanılabilir.izoBOZZ malzeme yanma sınıfı B  sınıfıdadır. Zor alev alıcı ve devam ettirmeyen sınıftadır. Tesisat yalıtımları gibi indirekt ısı yalıtımlarda -150 ile +350 C derecelerin üzerinde yalıtım sağlamaktadır. Kızgın Yağ tankları vs.
EPS, XPS mantolamalarda; bina dışında çok hacimli bir kaparma yaptığından, en ufak yırtılma, balonlaşma, kaparma durumlarında , rüzgardan direkt etkilenip kolayca parçalanmakta ve bina yüzünde açılmalara sebep olmaktadır.izoBOZZ ile yapılan mantolamalarda; malzeme bina yüzüne çok iyi yapışıp, yekpare konuma geçtiğinden , dış etkenlerden etkilenmemekte kopma, parçalanma , açılmalara sebep olmamaktadır.
EPS, XPS mantolamalarda; çok yüksek binalarda bu metotla yapılacak mantolama gerçek anlamda tehlike arzetmekte olup, can ve mal emniyeti bakımından kopacak parçalardan ciddi sorun yaşatmaktadır. Yüksek binalarda yapılması yasaktır.izoBOZZ ile yapılan Yüksek yapılarda mantolama yüzeyleri bina ile yekpare çalışmakta olduğundan kopma olasılığı yoktur.Can ve mal tehlikesi söz konusu değildir. Özellikle yüksek binalarda çok güvenli ve mukavemetli bir yalıtım sağlar
Can ve mal kaybı açısından kopmalara karşı çok zayıf olması, yüksek binalarda bina altı ile üstü arasındaki ısıl farklar nedeniyle rüzgar etkilerinden dolayi Köpüklerle 5 katın üzerindeki binalarda uygulama yapılması yasaktır. Ancak, bu durumu dikkate almadan ,denetim olmaksızın herkez tarafından yapılmaktadır.izoBOZZ ürün mevcut yükünü tüm yüzeyi kaplayacak şekilde yapışarak uygulandığından dolayi üniform bir yük aktarımı olmaktadır. Alttaki sıvayı da korumaya almaktadır. Bu nedenle daha yüksek bağlayıcılığı nedeniyle çok yüksek yapılara uygulanmasında uygunluk teşkil etmekte , sonradan oluşacak climatik şartlardan asla etkilenmeden mantolama değerini asla kaybetmemektedir. Düşme, kopma, ğarçalanma asla yaşanmamaktadır.
EPS, XPS  mantolamalarda imalatın uygulama süresi çok uzun değildir.izoBOZZ ile yapılan mantolamalarda ise uygulama süresi çok çok daha kısadır.
EPS, XPS mantolamalarda her zamanla, sıva kırılması, patlama, balonlaşma ve sıva çatlamaları yaşanabilmektedir.izoBOZZ ile yapılan mantolamalarda ; sıva kırılması, patlama, balonlaşma ve sıva çatlamaları  soz konu olmamaktadır.
EPS,XPS 60-70 C derecelerde hemen etkilenip tümden bozulup yok olduğundan, yangın anında itfaiyenin soğutma yapması zorunluluk olduğundan yüzeye sıkılan sulardan dayanamayıp duvar yüzünden tümden kalktığı veya parçalandığı sebeple uygulamalarda gerçek anlamda problem yalıtım malzemeleri olduğu, İtfaiye raporu ile uygun detayda olmadığı rapor edilmiştir. Üretici firmalara dava açılmıştır.izoBOZZ nanoteknoloji destekli keçe ile yapılan yalıtımlarda üretim sıcaklığının 200 C dereclere yakın oluşu, duvara gerçek anlamda yapıştığı , itfaiyenin soğutma yapması karşısında suyu önce bünyesine kabullenmesi hemen akabinde bırakması çok önemli bir yalıtım uygulama imkanı sağlatmaktadır. Uygulama detayı uygun görülmüştür.
Çıkardığı gazlardan zehirlenme riski oluşturmaktadır.Kansorojen malzeme içermemektedir.
Geri dönüşümü olmayan malzemelerdir.%100 geri dönüşümlü bir malzemedir.
Malzemelerin yaşam ömürleri çok iyi korunmak kaydı ile biraz uzatılmış olsa da yine de çok çok kısadır.Malzemenin yaşam ömrü 100 yılın üzerindedir.
XPS,EPS köpüklerin max.ortalama biçilen ömrü 10 yıl olarak belirlenmiştir. Korkulan Bu nedenle de Enerji Kimlik Belge süresi her 10 yılda bir yenilenmesi şartı koydurulmuştur.izoBOZZ keçe Enerji kimlik belge değerlerini ömür boyu devam ettirir uygunluktadır. Yaklaşık her 10 yılda bir yeniden yaptırmak zorunda bırakmayacaktır.

Detaylı Bilgi İçin;

www.ankaradekorasyonustasi.com

www.gercekyalitim.com

Hakkında: admin

Ayrıca Kontrol Et

İngiltere Çalışma Vizesi

İngiltere çalışma vizesi , İngiltere’de uzun süre çalışacak insanların alması gereken vize türüdür. İngiltere’de ne kadar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir