ASP Tarih Fonksiyonları

tarafından
89
ASP Tarih Fonksiyonları

ASP Tarih Fonksiyonları

• Now()

Server’in o anki sistem tarihini ve saatini verir.

Örnek:
Kod: <%=Now ()%>
Ekran Çıktısı : 02.11.2003 : 22:59:20

• Date ()
Server’ın o anki sistem tarihini verir.

Örnek:
Kod: <%=date ()%>
Ekran Çıktısı : 02.11.2003

• Time()
Server’ın o anki sistem saatini verir.

Örnek:
Kod: <%=time ()%>
Ekran Çıktısı : 22:36:17

• Day(tarih)
Bir tarih parametresi ile birlikte kullanıldığında o tarihin gününü verir.

Örnek:
Kod: <%=Day (date)%>
Ekran Çıktısı : 2 (ayın 2. günü)

• Weekday(tarih)
Bir tarih parametresi ile birlikte kullanıldığında o tarihin hangi gün olduğunu bize sayısal olarak verir. (Pazar=1, Pazartesi=2….Cuma=6, Cumartesi=7)

Örnek:
Kod: <%=Weekday(date)%>
Ekran Çıktısı : 1

• Month(tarih)
Bir tarih parametresi ile birlikte kullanıldığında o tarihin ayını verir.

Örnek:
Kod: <%=Month(date)%>
Ekran Çıktısı : 11 (yılın 11. ayı)

• Year(tarih)
Bir tarih parametresi ile birlikte kullanıldığında o tarihin yılını verir.

Örnek:
Kod: <%=Year(date)%>
Ekran Çıktısı : 2003

• Hour(tarih)
Bir tarih parametresi ile birlikte kullanıldığında o anki saati verir.

Örnek:
Kod: <%=Hour(Now)%>
Ekran Çıktısı : 23

• Minute(tarih)
Bir tarih parametresi ile birlikte kullanıldığında o anki dakikayı verir.

Örnek:
Kod: <%=Minute(Now)%>
Ekran Çıktısı : 36

• Second(tarih)
Bir tarih parametresi ile birlikte kullanıldığında o anki saniyeyi verir.

Örnek:
Kod: <%=Second(Now)%>
Ekran Çıktısı : 42

• Cdate(string)
Tarih formatlı bir string’in türünü tarihe çevirir

• Isdate(string)
Bir string’in tarih olup olmadığını test eder. True veya False değerini döndürür.

Örnek:
Kod: <%=Isdate(“2.11.2003”)%>
Ekran Çıktısı : True
Kod: <%=Isdate(“Rehberim Online”)%>
Ekran Çıktısı : False

• Dateadd(tür,sayı,tarih)
Bir tarihe veya saate, belirli bir parametreye bağlı olarak değer eklemeye yarar. Parametre tablosu aşağıdadır:

Parametre Tanım
yyyy Yıl
m Ay
d Gün
w Haftanın günü (Salı, Çaramba vs.)
h Saat
n Dakika
s Saniye

 

Örnek:
Kod: Dateadd(“m”, 3, “2.11.2003”)
Ekran Çıktısı : 2.02.2004
Kod: Dateadd(“d”, 3, “2.11.2003”)
Ekran Çıktısı : 5.11.2003
Kod: Dateadd(“h”, 3, “20:30:11”)
Ekran Çıktısı : 23:30:11

• DateDiff(tür, 1.tarih, 2.tarih)
İki tarih arasındaki zaman farkını yine belirli parametrelere bağlı olarak verir. Parametre tablosu yukarıdaki ile aynıdır.

Örnek:
Kod: DateDiff(“d”, Now, “02.01.2004 20:20:29”)
Ekran Çıktısı : 61 (Now=02.11.2003 23:26:13)