asp

Asp Basit Sayfalama Kodu

Asp ye yeni başlayan arkadaşlar için yaralı olabileceğini düşündüğüm bir kod.

Sayfalama ile fazla sayıdaki verilerinizi veya ürünler gibi verilerinizi istedğiniz adette sayfalama yaptırabilirsiniz.

Kodlar aşağıdaki gibidir.

Herhangi soru ve istekleriniz için mesaj yazmanız yeterlidir.

<%
Set objRS = SizinRecordsetiniz ‘ buraya sizin kayıtsetinizi (Recordset) yazınız.

s = CInt(Request.QueryString(“s” )) ‘ sayfa numarası burada alınıyor.
ss = CInt(Request.QueryString(“ss” )) ‘ bir sayfada kaç kayıT gözükeceği burada alınıyor.

If ss < 1 Then ss = 20 ‘ varsayılan olarak bir sayfada kaç kayıt gösterileceği burada atanıyor.

objRS.CacheSize = ss
objRS.PageSize = ss

p = s

If p < 1 Then
Gosterilen = 1
Else
Gosterilen = Int(p)
End If

TKayit = objRS.PageCount

If Gosterilen > TKayit     Then Gosterilen = TKayit
If Gosterilen < 1          then Gosterilen = 0
If Gosterilen = 0          then
Response.Write “”
Else
objRS.AbsolutePage = Gosterilen
End If

sayfalar = objRS.PageCount

objRS.absolutepage = Gosterilen

For konu=1 To objRS.PageSize
If objRS.Eof Then Exit For
%>
listelenecek veriler ‘ buraya for döngüsü arasında listelenecek verileri yazınız.
<%
objRS.Movenext
Next
%>

<% ‘######### SAYFA NUMARALARI ############ %>
<table cellspacing=”0″ cellpadding=”5″ width=”100%” border=”0″>
<tr>
<td width=”50%”> Sayfa(lar) :
<%

limit = 5

If Gosterilen <> 1 Then
Response.Write “<a href=?s=1 title=’İlk sayfaya git’ style=’text-decoration: none’><font size=2 face=webdings>7</font></a></a> ”
End If

If Gosterilen > 2 Then
Response.Write “<a href=’?s=” & Gosterilen – 1 & “&ss=” & ss & “‘ title=’Bir önceki sayfaya git’ style=’text-decoration: none’><font size=2 face=webdings>3</font></a> ”
End If

For y=1 To objRS.PageCount
If Gosterilen=y Then
Response.Write “<font size=1><b>[” & y & “></b></font>” & ” ”
Else
If Gosterilen-limit < y and y < Gosterilen+limit Then
Response.Write “<font size=1><a href=?s=” & y & “&ss=” & ss & ” style=’text-decoration: none’>[” & y & “></a></font> ”
End If
End If
Next

If Gosterilen < objRS.PageCount-1 Then
Response.Write “<a href=’?s=” & Gosterilen + 1 & “&ss=” & ss & “‘ title=’Bir sonraki sayfaya git’ style=’text-decoration: none’><font size=2 face=webdings>4</font></a> ”
End If

If Gosterilen <> objRS.PageCount Then
Response.Write “<a href=’?s=” & objRS.PageCount & “&ss=” & ss & “‘ title=’Son sayfaya git’ style=’text-decoration: none’><font size=2 face=webdings>8</font></a> ”
End If
%>
</td>
<td align=”center”> <a href=”#”>Yukarı</a></td>
<td width=”50%”>
<P align=”right”>
<%
For sayfasayisi=10 To 30 Step 10
If sayfasayisi=ss Then sayfasayisi=sayfasayisi+10
%>
<a href=”?s=<%=s %>&ss=<%=SayfaSayisi %>” alt=”Bu sayfada <%=SayfaSayisi %> tane soru göster”><%=SayfaSayisi %></a>
<% Next %>
[ <%=Gosterilen %> / <%=objRS.Pagecount %> >
</P>
</td>
</tr>
</table>

 

Hakkında: admin

Ayrıca Kontrol Et

İngiltere Çalışma Vizesi

İngiltere çalışma vizesi , İngiltere’de uzun süre çalışacak insanların alması gereken vize türüdür. İngiltere’de ne kadar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir